425 DX News- IOTA Notices                        Comunicato IOTA [giugno 97]


>>>Nessuna nuova referenza e' stata assegnata questo mese<<<

Mauro Pregliasco, I1JQJ/KB2TJM
425 DX News Editor
i1jqj@amsat.org